INFORMATION FÖR LÄKARE

Om du har några frågor eller förfrågningar, var god fyll i kontaktformuläret.

Du kan remmittera patient via TakeCare eller post till Vällingby Neuro.

Om du önskar remittera en privatbetalande patient var god och skriv ut senaste eller om möjligt alla svar och protokoll från patientens tidigare neurofysiologiska undersökningar samt din remiss på papper och skicka det till oss med post. Patienten kan då boka en tid och efter undersökningen får du ett svar till din mottagning med post.

Tid från remiss till slutsvar varierar. Undersökningar kan bokas inom 3 veckor, vanligtvis är svaret den mest tidskrävande uppgiften och kan ta ytterligare 2-3 veckor. I vissa fall sker samrådan med specialistläkare inom neurofysiologi för att uppnå ytterligare informativ nytta och eventuellt ge vägledningsrekommendationer utanför området för ekoneurografi, det vill säga när undersökningsresultaten tyder på en diagnos som inte kan bekräftas med ekoneurografi.

Den största fördelen med ekoneurografi är för utvalda patienter som har gjort elektroneurografi och helst elektromyografi också. Då, om resultaten visar eller bekräftar en viss nervpåverkan och du fortfarande behöver ta reda på den exakta lokalisationen av en eventuell nervinklämning eller om du är osäker på vikten av dessa resultat, är ekoneurografi ett bra val. Ibland finns det inga patologiska ENG/EMG fynd eller bara lindriga förändringar men patienten har fortfarande symptom som pekar mot den diagnosen. Då är nervultraljud ett alternativ för att upptäcka förändringar innan de upptäcks på ENG/EMG. Nervsvullnad kan uppstå före förlångsammningen av nervledningshastigheten. I vissa fall kan riskfaktorer observeras som dislocering av ulnarisnerven i armbågen eller förekomsten av anconeus epitroclearis. Förhoppningsvis kan patienten då bli mer självmedveten om förhållandena och undvika onödiga tryck på nerven om möjligt. Det kan också motivera och öka följsamheten av fysioterapeutens rekommendationer, som regelbunden stretching och utförande av nervmobilitetsövningar för det drabbade området.

 

INFORMATION FÖR LÄKARE

Om du har några frågor eller förfrågningar, var god fyll i kontaktformuläret.

Du kan remmittera patient via TakeCare eller post till Vällingby Neuro.

Om du önskar remittera en privatbetalande patient var god och skriv ut senaste eller om möjligt alla svar och protokoll från patientens tidigare neurofysiologiska undersökningar samt din remiss på papper och skicka det till oss med post. Patienten kan då boka en tid och efter undersökningen får du ett svar till din mottagning med post.

Tid från remiss till slutsvar varierar. Undersökningar kan bokas inom 3 veckor, vanligtvis är svaret den mest tidskrävande uppgiften och kan ta ytterligare 2-3 veckor. I vissa fall sker samrådan med specialistläkare inom neurofysiologi för att uppnå ytterligare informativ nytta och eventuellt ge vägledningsrekommendationer utanför området för ekoneurografi, det vill säga när undersökningsresultaten tyder på en diagnos som inte kan bekräftas med ekoneurografi.

Den största fördelen med ekoneurografi är för utvalda patienter som har gjort elektroneurografi och helst elektromyografi också. Då, om resultaten visar eller bekräftar en viss nervpåverkan och du fortfarande behöver ta reda på den exakta lokalisationen av en eventuell nervinklämning eller om du är osäker på vikten av dessa resultat, är ekoneurografi ett bra val. Ibland finns det inga patologiska ENG/EMG fynd eller bara lindriga förändringar men patienten har fortfarande symptom som pekar mot den diagnosen. Då är nervultraljud ett alternativ för att upptäcka förändringar innan de upptäcks på ENG/EMG. Nervsvullnad kan uppstå före förlångsammningen av nervledningshastigheten. I vissa fall kan riskfaktorer observeras som dislocering av ulnarisnerven i armbågen eller förekomsten av anconeus epitroclearis. Förhoppningsvis kan patienten då bli mer självmedveten om förhållandena och undvika onödiga tryck på nerven om möjligt. Det kan också motivera och öka följsamheten av fysioterapeutens rekommendationer, som regelbunden stretching och utförande av nervmobilitetsövningar för det drabbade området.

 
Stäng meny