Nerv i kläm?

Vi utför diagnostiskt ultraljud av perifera nerver med fokus på armar, nacke och ben, samt bedömning av polyneuropati med UPSS scoring.

Nervultraljud är den föredragna avbildningsmetoden för anatomisk utvärdering i åtkomliga områden. Metoden minskar diagnostisk osäkerhet och underlättar en bättre vård. Används vanligtvis för att utvärdera nervinklämning.

Du är välkommen som privatbetalande, 

via försäkringsbolag eller 

remiss till Vällingby Neuro

I samarbete med

Nerv i kläm?

Vi utför diagnostiskt ultraljud av perifera nerver med fokus på armar, nacke och ben, samt bedömning av polyneuropati med UPSS scoring.

Nervultraljud är den föredragna avbildningsmetoden för anatomisk utvärdering i åtkomliga områden. Metoden minskar diagnostisk osäkerhet och underlättar en bättre vård. Används vanligtvis för att utvärdera nervinklämning.

Du är välkommen som privatbetalande, 

via försäkringsbolag eller 

remiss till Vällingby Neuro

I samarbete med

Stäng meny