Ekoneurografi

uppföljning

1400 kr

/sida

 

Radialis, Ulnaris eller Medianusnerv.

Specificerat område.

40 min

Bokning kvällstid

Betalning med faktura

enskild nerv

2500 kr

/båda sidor

 

Radialis, Ulnaris eller Medianusnerv.

Axill till handled.

90 min

Bokning kvällstid

Betalning med faktura

plexus brachialis och enskild nerv

5500 kr

/båda sidor

 

Inkluderar supraklavikulär och retropectoral bildinsamling.

Nervrötterna C4-C8 och utvald nerv.

120 min

Bokning kvällstid, fredagar

Betalning med faktura

Stäng meny