Teori

Basen av vårt arbete och referensmaterial. Publicerade artiklar och videoföreläsningar.

Patientfall (eng.)

Lokala undersökningar med videodokumentation och förklaring av patologi.

Gruppträning

Hands-on träning i liten undervisningsgrupp. Plexus brachialis och nerverna i armen.

Teori

Basen av vårt arbete och referensmaterial. Publicerade artiklar och videoföreläsningar.

Patientfall (eng.)

Lokala undersökningar med videodokumentation och förklaring av patologi.

Gruppträning

Hands-on träning i liten undervisningsgrupp. Plexus brachialis och nerverna i armen.

Stäng meny